REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem bratpol.com.pl a także stanowi integralną część transakcji pomiędzy Klientem i sklepem na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.

 2. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem bratpol.com.pl jest: Brahu Przemysław Huzarski

 3. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą pod następującymi numerami telefonów oraz adresów e-mail: sklep@bratpol.com.pl, info@bratpol.com.pl, a także za pomocą numerów telefonów/faxów oraz adresów e-mail podanych w dalszej części niniejszego regulaminu.

 4. Oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte dwuletnią gwarancją producenta.

 5. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz przepisów prawa.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, tj. urządzenie z systemem operacyjnym umożliwiającym nawiązanie połączenia internetowego oraz uruchomienie przeglądarki internetowej w możliwie najnowszej wersji (zalecane to Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer w wersjach 9 wzwyż).

II. Słowniczek.

Sklep -  sklep internetowy działający pod adresem bratpol.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez klienta formą dostawy,

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta,

Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w sklepie internetowym bratpol.com.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień  preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień,

Produkt – towar na magazynie sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego; towar zamawiany pod indywidualne zamówienie klienta

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Płatność za pobraniem – płatność gotówkowa płatna do rąk kuriera Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej dostarczającego towar;

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie bratpol.com.pl
 2. Zamówienia od klienta są przyjmowane przez strony internetowe bratpol.com.pl Natomiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W zamówieniu Klient dokonuje:
  a. wyboru zamawianych towarów
  b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
  c. wyboru sposobu płatności
 5. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od klienta.
 6. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT / paragon.

IV. Zmiany w zamówieniach.

 

 1. Zmiany w zamówieniach klient może dokonywać do momentu jego realizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 2. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@bratpol.com.pl, telefonicznie pod numerem 566210746
 3. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu klienta jako właściciela konta.
 4. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przekazywane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Klienta.

 

V. Ceny towarów.

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają  kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Dostawa towaru odbywa się przez wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy jest dostępna na stronach pomocy w sekcji „dostawa” Koszty dostawy.
 6. Promocja i akcje promocyjne przeznaczone są dla klientów detalicznych będących konsumentami tj. dokonujących zakupu jako konsument, nie w ramach działalności gospodarczej.

 

VI. Czas realizacji zamówienia.

 

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze sklepu do dostarczenia wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub w Punkcie Odbioru pod adresem Bratpol ul. Wielkie Garbary 17 .
 3. Sposób deklarowany przez przewoźnika- termin dostawy na terenie Polski:
  a)     Firma kurierska, przewidywany czas dostawy 48h
 4. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub  firmę kurierską.
 5. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Bratpol ul Wielkie Garbary 17 przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VII. Formy płatności i nadpłaty.

 1. Klient może wybrać formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

Sposób dostawy

Czas dostawy

Całkowity koszt dostawy

wartość zamówienia

koszt

dostawy

Poczta Polska (priorytet)

płatność przy odbiorze

2 dni robocze

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

do 0.5 kg - 6.50 zł

Poczta Polska (priorytet)

płatność przy odbiorze

2 dni robocze

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

od 0.5 kg do 1kg - 8.50 zł

Poczta Polska (priorytet)

płatność przy odbiorze

2 dni robocze

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

od 1 kg do 5kg - 10.50 zł

Poczta Polska (priorytet)

przelew na konto

2 dni robocze

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

do 1 kg - 8,50 zł

Poczta Polska (priorytet)

przelew na konto

2 dni robocze

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

od 1 kg do 5 kg - 10,50 zł

Firma Kurierska

płatność przy odbiorze

24 h

powyżej 450 zł

500 zł i mniej

0 zł

do 31 kg - 22,00 zł

Firma Kurierska

przelew na konto

24 h

powyżej 450 zł

450 zł i mniej

0 zł

do 31 kg - 16,00


  

2. Sklep internetowy przekazuje zamówienie do zrealizowania po zakończeniu procedury składania zamówienia i następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto sprzedawcy w przypadku wybrania opcji : przedpłata.

3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

VIII. Reklamacje.

 

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r.  prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).
 2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Klient zgłasza reklamację pisemnie na adres e-mail: info@bratpol.com.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar kompletny i czysty.
 6. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu (np. jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon, faktura VAT).
 7.  Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 14 dni, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta, a liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.
 8. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie  wskazanej przez Klienta w zamówieniu.
 9. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia przez Klientów roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu, a także w sposób i w oparciu o procedury szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 10. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 11. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – o ile wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy.
 12. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie  wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni, licząc od daty otrzymania przez Klienta towaru (objęcia towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr … do regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (Klient ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne).
 7. W sytuacji gdy Sprzedawca stwierdzi, iż wartość rzeczy została zmniejszona w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia jej charakteru, cech i funkcjonalności towary, Sprzedawca może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do czasu do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
 10. Różnicę między cenami przesyłki ponosi konsument. Odbiór osobisty nie jest brany pod uwagę, gdyż nie jest sposobem dostarczenia rzeczy.
 11. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany – w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy – do odbioru towaru, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki: umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, towar dostarczono kupującemu do jego miejsca zamieszkania oraz charakter towaru nie pozwala odesłać go do przedsiębiorcy w zwykły sposób za pomocą poczty (np. duży rozmiar rzeczy lub jej skomplikowany demontaż).

 

X. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie  dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.1422 ze  zm). Na przetwarzanie danych osobowych w zakresie utrzymania konta lub wykonania transakcji Klient wyraża zgodę, składając stosowne oświadczenie.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Brahu Przemysław Huzarski, 87-100 Toruń ul. Wielkie Garbary 17 NIP: 956-222-09-87. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: info@bratpol.com.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@bratpol.com.pl

 5. Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

XI. Postanowienia końcowe.

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem Sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu „ Prawo odstąpienia od umowy”
 6. Powyższy regulamin sklepu internetowego został stwożony tak aby nie naruszał prwa konsumenckich, według naszej wiedzy nie powinny się w nim znaleźć żadne zapisy naruszające interes kupującego lub sprzeczne z prawem. Jeśli jednak któryś z zapisów naruszał by te prawa klient może się do nich nie stosować ponieważ naszym celem jest prowadzenie sklep zgodny z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.


  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 08.04.2020r

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Brahu Przemysław Huzarski ul. Wielkie Garbary 17, 87-100 Toruń
• Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – info@bratpol.com.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług; 
• Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w innym przypadku zostaną usunięte w terminie 30 dni z powodu braku odpowiedzi.
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz reklamowych. Możesz je wyłączyć lub zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.